Jezik: HRVATSKI
Super Star by Danijel Jaman
 • 1. Size
 • 2. Country of destination

  Danijel Jaman je umjetnik koji predstavlja novi  pravac nazvan „Novi pop art“.
  Rođen je 1975.u Splitu, Hrvatskoj gdje je i diplomirao na Umjetničkoj akademiji u Splitu.
  Njegove slike odražavaju maštovitu viziju stvarnog života gdje koristi snažne kolorističke kontraste kreirajući iluziju treće dimenzije sa kombinacijom oslikanih i zaljepljenih elemenata na slici te oslikanim okvirima koji postaju sastavni dio slike.
  Jamanove slike su postala inspiracija mnogim ljudima da se poigraju sa bojama u svojim interijerima.
  Njegove slike možete naći u mnogim zbirkama diljem svijeta.
  Hvala vam što ste odlučili da uzmete dio JAMAN ART-a samo za Vas.

  A print is made in a highly-quality paper and is specially treated with the anti-reflective protection allowing high-quality painting presentation.

  Each poster is authorized with a stamp and signed by the author.

Related products

You may also like

Communicate with
JAMAN